Actele necesare pentru eliberarea permisului de conducere

Actele necesare pentru eliberarea permisului de conducere

  Conditiile necesare pentru a putea obtine permisul de conducere
  Conducatorii de autovehicule au dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice in conditiile in care poseda permis de conducere corespunzator categoriei si au varsta minima de 18 ani impliniti, cu exceptia celor care conduc un ciclomotor, care trebuie sa aiba varsta minima de 16 ani impliniti.
Conducatorii de autovehicule sau tramvaie trebuie sa aiba cunostintele si indemanarea necesare conducerii si sa fie apti din punct de vedere medical si psihologic.
  Persoanele care doresc sa obtina permisul de conducere trebuie sa faca dovada urmarii unui curs de pregatire teoretica prin cursuri organizate de unitati autorizate si a unui curs de pregatire practica numai in prezenta si sub supravegherea directa a unui instructor autorizat in acest sens.
  Permisul de conducere se obtine pe baza de examen si se elibereaza de autoritatea competenta.

  Actele necesare pentru eliberarea permisului de conducere
a) cerere tip;
b) fisa de scolarizare care contine datele de stare civila ale candidatului, forma de pregatire teoretica si practica realizata de unitatile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicita examinarea, completata prin dactilografiere si semnata de candidat, pe care se aplica o fotografie color a acestuia in spatiul special destinat;
c) fisa posesorului permisului de conducere, completata prin dactilografiere si semnata;
d) copie dupa actul de identitate (carte de identitate, buletin);
e) cazier judiciar;
f) certificat medical pentru conducatorii auto;
g) avizul psihologic;
h) chitanta care sa dovedeasca plata contravalorii examinarii;
i) copia permisului de conducere, in cazul persoanelor care solicita obtinerea unei noi categorii (subcategorii);
j) chitanta care sa dovedeasca plata contravalorii permisului de conducere;
k) copia hotararii judecatoresti de condamnare, ramasa definitiva, pentru persoanele care solicita examinarea pentru obtinerea unui nou permis de conducere in locul celui anulat.