Atributiile principale ale directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor

Atributiile principale ale directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor

ATRIBUTIILE PRINCIPALE ALE DIRECTIEI REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR

D.R.P.C.I.V. are urmatoarele atributii principale:
a)initiaza si elaboreaza, in vederea promovarii la conducerea Ministerului Administratiei si Internelor, proiecte de acte normative de nivel superior ori cu caracter intern, precum si alte dispozitii cu caracter intern privind domeniul specific de activitate, in concordanta cu normele metodologice aplicabile in domeniul respectiv;
b)coordoneaza, sprijina si controleaza metodologic activitatea serviciilor publice comunitare;
c)asigura aplicarea unitara a dispozitiilor legale si metodologice cu privire la evidenta, editarea si eliberarea permiselor de conducere, evidenta vehiculelor inmatriculate, editarea si eliberarea certificatelor de inmatriculare a vehiculelor, examinarea candidatilor in vederea obtinerii unei/unor categorii de permis de conducere;
d)asigura organizarea si exploatarea evidentei vehiculelor inmatriculate, a evidentei detinatorilor de permise de conducere, a evidentei vehiculelor autorizate pentru circulatia provizorie, a evidentei numerelor de probe si a evidentei cadidatilor examinati in vederea obtinerii unei/unor categorii de permis de conducere;
e)asigura si organizeaza desfasurarea in bune conditii a activitatii de eliberare a permiselor de conducere, a certificatelor de inmatriculare, a certificatelor de radiere, a certificatelor pentru numere de probe si a autorizatiilor de circulatie provizorie precum si a activitatii de examinare a candidatilor in vederea obtinerii unei/unor categorii de permis de conducere, in conformitate cu legile romane si cu prevederile tratatelor internationale la care Romania este parte semnatara;
f)analizeaza periodic principalele activitati desfasurate de personalul D.R.P.C.I.V. si de catre personalul serviciilor publice comunitare, intocmeste studii, analize sectoriale, statistici specifice si prognoze;
g)constituie, utilizeaza, actualizeaza si organizeaza exploatarea, in conditiile legii, a datelor din
Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate;
h)indruma, organizeaza si controleaza activitatea de constituire, actualizare si valorificare a Registrului judetean de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate de catre serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor ca sistem informatic integrat Registrului national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate.
i)sprijina activitatile informativ operative realizate de structurile/autoritatile abilitate, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor si in baza protocoalelor incheiate cu acestea.
j)organizeaza si asigura, la nivel central, activitati de aprovizionare-contractare-achizitie de mijloace tehnice, materiale, consumabile, tehnica de calcul, precum si de achizitie-analiza-dezvoltare a softului de baza si de aplicatie, pe liniile de munca specifice necesare desfasurarii in bune conditii a activitatilor;
k)asigura reprezentarea intereselor D.R.P.C.I.V. in fata organelor judiciare, a autoritatilor statului, a institutiilor si organismelor, precum si in raporturile directe stabilite cu orice persoana juridica sau fizica;
l)propune si urmareste ducerea la indeplinire a masurilor aprobate privind cresterea calitatii serviciilor prestate cetatenilor;
m)confectioneaza placile cu numere de inmatriculare prin atelierele proprii, asigura aprovizionarea cu materie prima, piese de schimb si alte materiale, precum gestiunea si valorificarea acestora ;
n)gestioneaza si asigura la nivel central, cat si la nivelul serviciilor publice comunitare, managementul sistemului informatic, precum si al bazelor de date privind persoanele detinatoare de permise de conducere, vehiculele si documentele emise, folosind echipament si tehnica de calcul;
o)asigura si da in folosinta sistemul informatic, softul de baza si aplicatiile necesare pentru actualizarea datelor in vederea eliberarii permiselor de conducere, certificatelor de inmatriculare si a autorizatiilor de circulatie provizorie pentru serviciile publice comunitare;
p)organizeaza evidenta si solutioneaza in conformitate cu prevederile legale, cererile persoanelor fizice sau juridice, privind obtinerea, preschimbarea, duplicarea permisului de conducere sau a certificatului de inmatriculare;
q)organizeaza evidenta si asigura solutionarea in termenul legal a petitiilor formulate de
persoanele fizice sau juridice, referitoare la domeniile de activitate din competenta D.R.P.C.I.V.;
r)incheie protocoale de cooperare cu unitati si structuri din Ministerului Administratiei si Internelor, cu autoritati ale statului, precum si cu diferite institutii sau organisme nationale sau internationale, in limitele competentelor si ale imputernicirilor acordate, potrivit legii, a ordinelor si instructiunilor ministrului adminstratiei si internelor;
s)testeaza aplicatiile informatice specifice prin statia de lucru proprie;
t)produce permise de conducere si certificate de inmatriculare;
u)gestioneaza sistemul national de confectionare si valorificare a placilor cu numere de inmatriculare, pune la dispozitia serviciilor publice comunitare, pentru valorificare, placile cu numere de inmatriculare;
v)organizeaza si coordoneaza preschimbarea permiselor de conducere straine cu documente similare romanesti;
w)organizeaza si coordoneaza examinarea personalului corpului misiunilor diplomatice acreditate in Romania in vederea obtinerii permisului de conducere;
x)furnizeaza, in conditiile legii, date din Registrul national de evidenta al permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate;
y) intreprinde masuri pentru realizarea dotarii corespunzatoare cu mijloace tehnice si materiale necesare desfasurarii activitatii, potrivit legii, la nivelul serviciilor publice comunitare;
ab) asigura mentinerea si ridicarea capacitatii operationale a D.R.P.C.I.V., asigura pregatirea fizica si teoretica a personalului, organizeaza selectia personalului la incadrare, transferare si promovare;
ac) indeplineste orice alte atributii date in competenta prin lege, ordine si instructiuni ale Ministerului Administratiei si Internelor.