Conditii pentru obtinerea atestatului de instructor auto si profesor de legislatie rutiera

Conditii pentru obtinerea atestatului de instructor auto si profesor de legislatie rutiera

  Art. 4. Conditiile de studii pentru inscrierea la cursul in vederea obtinerii atestatului de instructor auto sunt indeplinite daca solicitantii sunt absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat sau sunt absolventi ai scolilor de maistri in specialitatea auto.
  Art. 5. (1) Persoana care solicita eliberarea atestatului de instructor auto trebuie ca, pe langa conditiile de studii, sa indeplineasca cumulativ si urmatoarele conditii:
a) sa aiba varsta de cel putin 25 de ani;
b) sa detina permis de conducere valabil pentru minim categoria pentru care solicita atestarea de cel putin 5 ani;
c) sa nu fi avut suspendata exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor in ultimele 6 luni sau mai mult de doua ori de la data obtinerii permisului de conducere pentru consum de alcool;
d) sa nu fi avut anulat permisul de conducere in ultimii 10 ani;
e) sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic pentru desfasurarea activitatii respective;
f) sa nu fi fost condamnata printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, talharie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea linistii publice, viol, lipsirea de libertate in mod ilegal, luarea sau darea de mita, trafic de influenta, trafic sau consum ilicit de droguri, daca nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;
g) sa fi urmat un curs de pregatire sau perfectionare profesionala, intr-un centru de pregatire si perfectionare profesionala a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, organizat in conditiile prevazute de metodologia in vigoare.
(2) In cazul in care atestatul unui instructor auto a fost anulat, acesta poate solicita obtinerea unui nou atestat de instructor auto in conditiile prevazute de prezenta metodologie, dupa o perioada de cel putin un an de la data anularii.
  Art. 6. Conditiile de studii necesare inscrierii la cursul organizat in vederea obtinerii atestatului de profesor de legislatie rutiera sunt indeplinite daca solicitantii sunt absolventi ai unei institutii acreditate de invatamant superior de lunga durata in specialitatile stiinte juridice sau tehnice.
  Art. 7. (1) Persoana care solicita eliberarea atestatului de profesor de legislatie rutiera trebuie ca, pe langa conditiile de studii, sa indeplineasca cumulativ si urmatoarele conditii:
a) sa aiba varsta de cel putin 25 de ani;
b) sa detina permis de conducere valabil cel putin pentru categoria B cu o vechime de cel putin 5 ani;
c) sa nu fi avut suspendata exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor in ultimele 6 luni sau mai mult de doua ori de la data obtinerii permisului de conducere pentru consum de alcool;
d) sa nu fi avut anulat permisul de conducere in ultimii 10 ani;
e) sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic pentru desfasurarea activitatii respective;
f) sa nu fi fost condamnata printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, talharie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea linistii publice, viol, lipsirea de libertate in mod ilegal, luarea sau darea de mita, trafic de influenta, trafic sau consum ilicit de droguri, daca nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;
g) sa fi urmat un curs de pregatire sau perfectionare profesionala, intr-un centru de pregatire si perfectionare profesionala a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, organizat in conditiile prevazute de metodologia in vigoare;
(2) In cazul in care atestatul unui profesor de legislatie rutiera a fost anulat conform prevederilor Metodologiei de organizare si desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica in vederea obtinerii permisului de conducere, acesta poate solicita obtinerea unui nou atestat de profesor de legislatie rutiera in conditiile prevazute de prezenta metodologie, dupa o perioada de cel putin un an de la data anularii.