Etapele inmatricularii vehiculelor

Etapele inmatricularii vehiculelor

Etapele inmatricularii vehiculelor pentru completarea dosarului in cazul inmatricularii/transcrierii vehiculelor

 1. Regia Autonoma „Registrul Auto Roman – in vederea omologarii/autentificarii vehiculului/ITP – dupa caz;
 2. Autoritatea Nationala a Vamilor – in cazul vehiculului importat din afara Uniunii Europene.
 3. Obtinerea tipizatelor si completarea acestora (cerere, fisa de inmatriculare, contract de vanzare-cumparare)– in functie de operatia solicitata;
 4. Organul fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale (DITL) – pentru aplicarea vizei pe fisa de inmatriculare sau pentru obtinerea certificatului de atestare fiscala, care atesta luarea in evidenta a vehicului pentru plata taxei asupra mijloacelor de transport – daca este cazul;
 5. Achitarea taxelor:
 • Autoritatea fiscala competenta - Trezorerie – timbrul de mediu pentru autovehiculele aflate la prima inmatriculare in Romania-eliminata de la 01.02.2017 de prevederile Legii nr.1/2017!!;
 • DITL – taxa de inmatriculare, taxa autorizare provizorie- eliminate de la 01.02.2017 de prevederile Legii nr.1/2017!!, contravaloare autorizatie de circulatie provizorie, contravaloare certificat de inmatriculare ;
 1. 6.Societate de Asigurari – in vederea incheierii asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de circulatie;
 2. 7.fotocopierea documentelor originale – unde este cazul;
 3. 8.Depunerea dosarului la ghiseele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din orasele resedinta de judet /mun. Bucuresti.
 4. 9. Daca persoana care a realizat achizitia intracomunitara a mijlocului de transport si solicita inmatricularea acestuia nu este inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pe langa documentele prevazute la alin. (1), aceasta trebuie sa depuna, dupa caz:

- formularul "Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport”, prevazut de Ordinul presedintelului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularelor "Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport” si "Certificat”, precum si a procedurii de eliberare a acestora; SAU
- formularul "Certificat”, prevazut de Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularelor "Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport” si "Certificat”, precum si a procedurii de eliberare a acestora.