Obligatiile instructorului auto autorizat

Obligatiile instructorului auto autorizat

  Art. 9. Instructorul auto autorizat are obligatia asigurarii si respectarii conditiilor necesare efectuarii pregatirii practice individuale a fiecarui cursant, si raspunde in fata persoanei desemnate care conduce si organizeaza activitatea scolii de conducatori auto cu privire la respectarea clauzelor contractuale.
  Art. 10. Instructorul auto autorizat are obligatia de a informa persoana care conduce si organizeaza activitatea scolii de conducatori auto, asupra conditiilor de efectuare a pregatirii practice.
  Art. 11. Pe toata durata efectuarii pregatirii practice, instructorul auto autorizat are obligatia sa detina la bordul autovehiculului si sa prezinte personalului cu atributii de control, la cererea acestuia, documentele solicitate de acesta, respectiv:
a) actul de identitate;
b) permisul de conducere sau dovada inlocuitoare cu drept de circulatie;
c) atestatul de pregatire profesionala ca instructor auto;
d) autorizatia de instructor auto;
e) contractul de prestari servicii incheiat de catre instructorul auto autorizat cu scoala de conducatori auto;
f) caietul cursantului;
g) documentele autovehiculului cu care efectueaza pregatirea practica;
h) polita de asigurare de raspundere civila auto pentru vehiculul cu care se efectueaza pregatirea practica si cea pentru daune cauzate tertilor inclusiv persoanelor aflate in interiorul vehiculului;
i) foaia zilnica de parcurs.
  Art. 12. In cadrul procesului de pregatire a cursantilor in vederea obtinerii permisului de conducere, instructorul auto autorizat are urmatoarele obligatii:
a) sa respecte planul de invatamant prevazut de legislatia in vigoare;
b) sa respecte programa de invatamant prevazut de legislatia in vigoare;
c) sa depuna la sediul scolii de conducatori auto cu care are contract de prestari servicii copiile dupa actul de identitate, permisul de conducere, avizul medical si psihologic, atestatul de pregatire profesionala de instructor auto si autorizatia de instructor auto, actualizate;
d) sa utilizeze in procesul de pregatire practica numai vehicule ale caror documente au fost depuse in dosarul de autorizare sau cele care au fost ulterior adaugate sau schimbate la acel dosar prin instiintare scrisa a agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R pe raza careia instructorul auto autorizat isi desfasoara activitatea;
e) sa utilizeze in procesul de pregatire practica numai vehicule detinute in proprietate sau cu contract de leasing;
f) sa utilizeze in procesul de pregatire practica numai vehicule agreate in acest sens;
g) sa utilizeze in procesul de pregatire practica numai vehicule avand inspectie tehnica periodica efectuata conform prevederilor legislatiei in vigoare;
h) sa utilizeze in procesul de pregatire practica numai vehicule asigurate pentru daune cauzate tertilor, inclusiv persoanelor care se afla in interiorul acestora;
i) sa depuna in momentul finalizarii pregatirii practice la scoala de conducatori auto cu care are incheiat contract de prestari servicii, copii ale foilor zilnice de parcurs aferente vehiculului cu care respectivul cursant a efectuat pregatirea practica;
j) sa efectueze pregatirea practica numai in conditiile respectarii prevederilor Codului Muncii aprobat prin Legea nr.53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Art. 13. Instructorii auto autorizati au obligatia ca, in decurs de 30 zile de la data obtinerii autorizatiei, sa inscriptioneze vehiculele cu care efectueaza pregatirea practica, pe partile laterale, cu autocolante al caror model este prezentat in anexa nr. 2 la prezenta metodologie, autocolante pe care trebuie sa se regaseasca numarul autorizatiei si categoriile pentru care este valabila autorizatia.