Suspendarea si anularea autorizatiei instructorului auto

Suspendarea si anularea autorizatiei instructorului auto

  Art. 14. (1) Suspendarea autorizatiei instructorului auto se face de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., in urmatoarele cazuri:
34 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 684 bis/12.X.2009 a) cand instructorul auto autorizat nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 4, care au stat la baza acordarii autorizatiei;
b) cand se constata ca se efectueaza pregatirea si pentru alte categorii de vehicule decat cele pentru care este autorizat;
c) cand se constata nerespectarea uneia dintre obligatiile prevazute la art. 9 - 13.
(2) Autorizatia instructorului auto suspendata se poate reacorda, la cererea titularului, astfel:
a) in cazul primei suspendari, dupa o luna;
b) in cazul celei de-a doua suspendari, dupa 3 luni.
(3) Restituirea autorizatiei se face, la cerere, dupa ce titularul face dovada ca au fost remediate cauzele care au stat la baza suspendarii acesteia.
(4) Lista autorizatiilor instructorilor auto suspendate se afiseaza pe site-ul Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R.
Art. 15. Anularea autorizatiei instructorului auto, se face de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. in urmatoarele cazuri:
a) cand se constata ca instructorul auto a furnizat documente continand informatii eronate cu ocazia solicitarii eliberarii autorizatiei;
b) cand a fost confirmata, prin semnare pe fisa de scolarizare, finalizarea pregatirii practice a unor cursanti care nu au finalizat respectiva pregatire practica;
c) la a treia suspendare a autorizatiei;
d) cand se constata ca titularul autorizatiei si-a incetat activitatea sau la cererea acestuia.
  Art. 16. Suspendarea sau anularea autorizatiei instructorului auto autorizat opereaza efectiv dupa terminarea pregatirii practice a cursantilor cu care acesta efectueaza pregatirea practica in momentul comunicarii respectivei decizii.
  Art. 17. In cazul luarii masurii de anulare a autorizatiei instructorilor auto autorizati, se procedeaza la radierea pozitiei respective din Registrul instructorilor autorizati.
  Art. 18. In cazul in care unui instructor auto autorizat i-a fost anulata autorizatia pentru una din cauzele prevazute la art.15 lit. a), b) sau c) acesta nu mai poate solicita o noua autorizatie decat dupa o perioada de minim 1 an de la data anularii autorizatiei.